VIOT-congres 2024: Oproep voor bijdragen open (deadline 30 juni)

Op 24, 25 en 26 januari 2024 vindt het VIOT-congres plaats aan de Universiteit Twente in Enschede. Het congresthema is Taal en Tekst in Turbulente Tijden. Het thema refereert aan de belangrijke rol van taal, tekst en interactie in alle ingrijpende en elkaar snel opvolgende maatschappelijke ontwikkelingen. Plenaire sessies worden gewijd aan misinformatie, generatieve kunstmatige intelligentie (zoals ChatGPT) en de toekomst van de taalbeheersing. De voertaal is het Nederlands.

Naast de plenaire sessies zijn we op zoek naar vier soorten bijdragen: onderzoekspresentaties, posterpresentaties, panels en discussiesessies. We hopen op bijdragen die aansluiten bij het congresthema, maar er is natuurlijk ook ruimte voor bijdragen die daar los van staan. Ook studenten zijn van harte uitgenodigd om voorstellen voor bijdragen in te dienen.

In de bijlage bij deze nieuwsbrief vind je meer gedetailleerde informatie over het congres en over de vier soorten bijdragen. Voorstellen kunnen vanaf 8 mei 2023 worden ingediend via de congreswebsite: www.viot2024.net. De deadline voor het indienen van voorstellen is 30 juni 2023.

We kijken ernaar uit: voor het eerst sinds COVID-19 weer een VIOT-congres op locatie. We hopen op mooie bijdragen en een drukbezocht congres.

Voor vragen of suggesties kun je ons bereiken via viot2024@utwente.nl.

Organisatiecommissie VIOT 2024

Menno de Jong (voorzitter), Joyce Karreman, Alex van der Zeeuw, Wendy Tollenaar, Mirjam Verheggen, Anouk de Jong en Pauline Teppich (secretariële ondersteuning)

Uitnodiging VIOT Werkgroep Taal & Gezondheid: Online kennismaking – vr 31 maart 15.30 tot 16 uur

De werkgroep Taal & Gezondheid komt voor het eerst online bijeen op vrijdag 31 maart (15.30 – 16.00 uur). VIOT-leden met een brede interesse in dit thema zijn welkom om deze korte kennismakingsbijeenkomst bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst zullen we inventariseren wat de behoeften zijn binnen de werkgroep (e.g., netwerkbijeenkomsten, gezamenlijk optrekken bij subsidieaanvragen, etc.) en zullen we een ‘smoelenboek’ maken van VIOT-leden die zich bezighouden met onderzoek naar Taal & Gezondheid.

Leden van de werkgroep ontvangen een uitnodiging voor de online bijeenkomst. Via deze link kun je je opgeven voor de werkgroep: https://vuamsterdam.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_2f3rtJwWVcs246O

Namens de werkgroep Taal & Gezondheid,

Keun Sliedrecht & Nanon Labrie

Save the date – afscheidscollege en afscheidssymposium Kees de Glopper op 29 juni

De leerstoelgroep Taalbeheersing van de Rijksuniversiteit Groningen nodigt je graag alvast uit voor het afscheidscollege In de pen klimmen van prof. dr. Kees de Glopper op 29 juni 2023 (16:15-17:15) in de Aula van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Kees verzorgt dit college over ontwikkeling van schrijfvaardigheid ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands.

Het afscheidscollege zal worden voorafgegaan door een symposium waar onderzoekers met wie Kees gedurende zijn loopbaan heeft samengewerkt hun licht laten schijnen over het thema Bewuste schrijfvaardigheid: naar betekenisvol schrijfonderwijs. We nodigen je van harte uit om ook het symposium bij te wonen. Informatie over de wijze van aanmelding voor het afscheidscollege en over het programma en de sprekers van het symposium volgt spoedig.

Met vriendelijke groet van organisatoren Veerle Baaijen, Erika Darics, Lotte van Poppel en Ninke Stukker (contact:  afscheidscollegeKeesdeGlopper@gmail.com)

Aankondiging Anéla/VIOT-Juniorendag 2023 met call for abstracts

Op vrijdag 28 april 2023 vindt de jaarlijkse Anéla-/VIOT-Juniorendag plaats bij de KU Leuven in Antwerpen. Tijdens de Juniorendag krijgen BA- en MA-studenten, junior-onderzoekers en promovendi op het gebied van toegepaste taalkunde de mogelijkheid om hun werk te presenteren door middel van een mondelinge of een posterpresentatie. Daarnaast wordt er tijdens deze dag de Scriptieprijs uitgereikt aan de beste MA-scriptie op het gebied van toegepaste taalkunde.

Wil je een poster of mondelinge presentatie aanvragen, upload dan uiterlijk 27 januari 2023 je abstract via de volgende link: Juniorendag: call for abstracts – Anela

Vereisten

De vereisten voor het abstract zijn de volgende:

  • maximaal 250 woorden (excl. referenties)
  • in het Nederlands of in het Engels (schrijf je abstract in de taal waarin je gaat presenteren)
  • verwijder alle persoonlijke informatie uit het abstract zelf (naam, universiteit)
  • vermeld je voorkeur voor een mondelinge of posterpresentatie.

Begin februari laten we je weten of je mondelinge of posterpresentatie is geaccepteerd.

Voor vragen kun je mailen naar anelaviotjuniorendag@gmail.com.

Zie ook de bijlagen voor meer informatie.

———————–

Aankondiging ISSA-congres met call for papers

From 4-7 July 2023, the 10th Conference of the International Society for the Study of Argumentation (ISSA) will be held at Leiden University. The aim of the ISSA conference is to draw together scholars from a variety of disciplines that are working in the field of argumentation.

The keynote speakers are:

  • Isabela Fairclough (University of Central Lancashire, UK)
  • Christopher Tindale (University of Windsor, Canada)
  • Robert Rowland (University of Kansas, USA)

We kindly invite presentations of original, non-published work on argumentation and persuasion. Argumentation theorists, (informal) logicians, discourse analysts, communication scholars, rhetoricians, legal scholars, AI scholars, and other scholars involved in the study of argumentation are all encouraged to take part. The deadline for sending in abstracts is 1 December 2022.

Abstracts (150 words) should be submitted via the ISSA website: https://ilias-argumentation.com/issa/

Planning committee: Frans van Eemeren, Bart Garssen, Ton van Haaften, Henrike Jansen

Organizing committee: Ronny Boogaart, Henrike Jansen, Maarten van Leeuwen, Roosmaryn Pilgram, Alex Reuneker

VIOT Gent 2022 geannuleerd/ mini-VIOT online op 19 januari

We hadden niet verwacht dat COVID-19 opnieuw zo ernstig roet in het eten zou gooien, en we zijn tot het laatste moment optimistisch en enthousiast gebleven, maar helaas… Ingehaald door de realiteit zagen we ons genoodzaakt om het VIOT-congres in Gent te annuleren. Het Gentse organisatiecomité en het VIOT-bestuur keken enorm uit naar dit congres en we vinden het dan ook ontzettend jammer dat we deze beslissing hebben moeten nemen.

VIOT-leden hebben in de week voor Kerst een bericht ontvangen over het online mini-VIOT-congres op 19 januari, de ledenvergadering, het VIOT-lidmaatschap in 2022-2023 en de VIOT-bundel. Mocht je deze informatie niet hebben ontvangen, maar wel geinteresseerd zijn, neem dan even contact op met het VIOT-bestuur via VIOT@rug.nl

VIOT 2022 in Gent: 19-21 januari

Het oorspronkelijk voor 2021 geplande VIOT-congres is een jaar uitgesteld. Het vindt plaats in Gent van 19 tot 21 januari 2022. We gaan er nog steeds van uit dat we op die data een volwaardig congres zullen kunnen aanbieden. Het congres wordt georganiseerd door de onderzoeksgroep MULTIPLES van de Universiteit Gent en heeft als thema “Taalbeheersing maakt het verschil”. De website van het congres vind je hier.