Kort verslag van Anéla-VIOT Juniorendag 2023 en uitreiking Anéla-VIOT Scriptieprijs

De Anéla/Viot Juniorendag vond dit jaar op 28 april plaats in Antwerpen, aan de KU Leuven. Het was wederom een groot succes! Dit jaar hadden we een Vlaamse editie. Er waren rond de 65 deelnemers, en junioronderzoekers vanuit heel Vlaanderen en Nederland hielden 18 mondelinge presentaties en 12 posterpresentaties over diverse onderwerpen. Ook werden er twee hele interessante key notes verzorgd door Elke Peters – over het leren van een vreemde taal buiten school (onder andere via games) – en door Ninke Stukker – over het onderscheid tussen register, genre en stijl (en het nut hiervan). De Anéla/VIOT-scriptieprijs werd dit jaar uitgereikt aan Margot Vancauwenbergh (UAntwerpen, maar als scriptiestudente verbonden aan de KU Leuven) voor haar scriptie met de titel Women, Blood and Dangerous Things: A study on the conceptualization of and lexical diversity for menstruation with a focus on metaphorical and metonymic processes. Ook voor de beste posterpresentatie werd zoals vanouds een prijs uitgereikt. Die ging dit jaar naar Lisa-Christine Altendorf (Universität Bonn) voor haar poster met de titel Extramural activities and their relationship with English as a foreign language – Internetese versus standard English? De volgende editie van de Anéla/Viot Juniorendag zal in april 2024 plaatsvinden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. We zien jullie graag daar!