Oproep inventariseren onderzoek inclusieve taal

In opdracht van de Taalunie inventariseren we (Sarah Van Hoof en Sofie Decock) wetenschappelijke literatuur rond inclusief taalgebruik met een focus op het Nederlands, gepubliceerd in de afgelopen 15 jaar. Bij inclusief taalgebruik gaat het om taalgebruik dat niemand uitsluit en rekening houdt met alle ontvangers, ongeacht geslacht, genderidentiteit, leeftijd, afkomst, geloof, huidskleur, culturele achtergrond, lichamelijke of verstandelijke beperkingen of opleidingsniveau. Geslacht en genderidentiteit laten we voor deze opdracht buiten beschouwing omdat de Taalunie hierover recent al nieuwe adviezen publiceerde.

We wensen uiteraard zo exhaustief mogelijk te inventariseren. Vandaar deze oproep:

  • Heb je weet van mensen die recent onderzoek hebben gedaan of momenteel onderzoek doen naar inclusief taalgebruik (of taalgebruik dat net niet inclusief is), bv. collega’s binnen je organisatie?
  • Heb je hier zelf eventueel recent onderzoek naar gedaan, of ben je daar momenteel mee bezig?

Indien ja, dan horen we het graag. Je kan ons meer informatie over dit onderzoek bezorgen door een mail te sturen naar sofie.decock@ugent.be, en wij houden hier dan rekening mee in de inventaris.

Heb je zelf niet meteen een idee, maar vermoed je dat iemand anders ons kan helpen? Aarzel dan niet om deze mail door te sturen naar die persoon in kwestie!

Alvast bedankt voor je medewerking!