Het bestuur

Jacqueline Evers-Vermeul (voorzitter) werkt als Universitair Docent bij het Departement Taal, Literatuur & Communicatie en de Graduate School of Teaching aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek betreft met name de rol van tekstcomplexiteit in de ontwikkeling van geletterdheid: welke kenmerken maken een tekst of toetsvraag moeilijk of makkelijk te begrijpen, waarom is dat zo, en wat betekent dit voor de educatieve praktijk? Hierbij richt zij zich op de representatie, de productie en het begrip van de tekststructurele aspecten van discourse, met name tekstcoherentie en connectiefgebruik. Daarnaast is zij geïnteresseerd in de effectiviteit van verschillende didactieken binnen het lees- en schrijfonderwijs op basis- en middelbare scholen.

Ninke Stukker (secretaris en vicevoorzitter) werkt als Universitair Docent Taalbeheersing van het Nederlands (opleidingen Nederlandse Taal en Cultuur; Communicatie- en Informatiewetenschappen) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij onderzoekt de wisselwerking tussen stijl en tekstgenres. Taalgebruikers herkennen genres mede aan de gehanteerde schrijfstijl, maar: hoe ontstaat zo’n genrespecifieke stijl? Hoe hangen genre-effecten (ze komen op ons over als zakelijk, persoonlijk, complex, etc.) samen met formuleringskeuzes? En hoe komt het dat hetzelfde taalelement in het ene genre soms iets anders betekent dan in het andere? Inzichten dragen bij aan tekstwetenschappelijke kennis, maar Ninke zet ze ook in bij taaladvisering en onderzoekt samen met anderen hoe ze toegepast kunnen worden in het taalonderwijs.

Naomi Kamoen (penningmeester) werkt als Universitair Docent bij het Departement Communicatie en Cognitie (DCC) aan Tilburg University. Ze geeft in die functie verschillende vakken op het gebied van taal, methodologie en statistiek bij de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen. Daarnaast doet zij met veel plezier onderzoek naar de online en offline effecten van talige keuzes (zoals valence framing) in verschillende reële taalgebruikscontexten (zoals vragenlijsten, stemhulpen, en online reviews) en naar de cognitieve processen die ten grondslag liggen aan die effecten.

Wyke Stommel (algemeen bestuurslid) werkt als Universitair Docent Taalbeheersing van het Nederlands (opleidingen Nederlandse Taal en Cultuur en Communicatie- en Informatiewetenschappen) aan de Radbouduniversiteit Nijmegen. Ze doet onderzoek op het terrein van mondelinge, institutionele interactie met daarnaast een bijzondere interesse voor gemedieerde en online interactie (fora, chat, e-mail, video-gemedieerde interactie). Veel van haar onderzoeksprojecten betreffen interactie in het medische en psychologische domein (counselling). Bovendien houdt Wyke zich bezig met de vertaalslag van onderzoek naar professionele domeinen, onder andere in de vorm van workshops.

Sofie Decock (algemeen bestuurslid, liaison naar de organisatie van VIOT2021) is docent (tenure track) in de afdeling Duits van de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie en lid van de onderzoeksgroep Multiples (Research Center for Multilingual Practices and Language Learning in Society) aan de Universiteit Gent. Ze behaalde haar doctoraat in 2009 met een literatuurwetenschappelijk proefschrift rond de reisverhalen van de Zwitserse auteur Annemarie Schwarzenbach (Aisthesis, 2010). Haar huidig onderzoek focust voornamelijk op zakelijke digitale klachtencommunicatie, online reviews en webcare. Ze richt zich op discursieve en talige patronen in deze tekstgenres en onderzoekt ook de impact van de gebruikte discursieve strategieën en talige kenmerken op bijvoorbeeld de geloofwaardigheid van de reviewschrijver of de tevredenheid van klanten.