Het bestuur

 

Wyke Stommel (voorzitter) werkt als Universitair Hoofddocent Taalbeheersing van het Nederlands (opleidingen Nederlandse Taal en Cultuur en Communicatie- en Informatiewetenschappen) aan de Radbouduniversiteit Nijmegen. Ze doet onderzoek op het terrein van mondelinge, institutionele interactie met daarnaast een bijzondere interesse voor gemedieerde en online interactie (fora, chat, e-mail, video-gemedieerde interactie). Veel van haar onderzoeksprojecten betreffen interactie in het medische en psychologische domein (counselling). Bovendien houdt Wyke zich bezig met de vertaalslag van onderzoek naar professionele domeinen, onder andere in de vorm van workshops.

Sofie Decock (secretaris) is hoofddocent (tenure track) in de afdeling Duits van de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie en lid van de onderzoeksgroep Multiples (Research Center for Multilingual Practices and Language Learning in Society) aan de Universiteit Gent. Ze behaalde haar doctoraat in 2009 met een literatuurwetenschappelijk proefschrift rond de reisverhalen van de Zwitserse auteur Annemarie Schwarzenbach (Aisthesis, 2010). Haar huidig onderzoek focust voornamelijk op zakelijke digitale klachtencommunicatie, online reviews en webcare. Ze richt zich op discursieve en talige patronen in deze tekstgenres en onderzoekt ook de impact van de gebruikte discursieve strategieën en talige kenmerken op bijvoorbeeld de geloofwaardigheid van de reviewschrijver of de tevredenheid van klanten.

Naomi Kamoen (penningmeester) werkt als Universitair Docent bij het Departement Communicatie en Cognitie (DCC) aan Tilburg University. Ze geeft in die functie verschillende vakken op het gebied van taal, methodologie en statistiek bij de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen. Daarnaast doet zij met veel plezier onderzoek naar de online en offline effecten van talige keuzes (zoals valence framing) in verschillende reële taalgebruikscontexten (zoals vragenlijsten, stemhulpen, en online reviews) en naar de cognitieve processen die ten grondslag liggen aan die effecten.

 

Nanon Labrie (algemeen bestuurslid) werkt als Universitair Docent Taal en Gezondheidscommunicatie bij de afdeling Taal, Literatuur en Communicatie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze doet hoofdzakelijk onderzoek naar interpersoonlijke gezondheidscommunicatie (o.a. in de neonatologie, oncologie en huisartsgeneeskunde), met een specifieke interesse in argumentatieve en persuasieve processen tijdens behandelgesprekken. In 2019 ontving zij een subsidie van NWO (Veni) voor haar onderzoek naar de rol en effecten van (on)redelijke argumentatie tijdens arts-oudergesprekken over behandeling van hun pasgeboren kind. Nanon geeft onderwijs op het gebied van gezondheidscommunicatie, argumentatie en persuasie, effectonderzoek en methodologie. Daarnaast houdt zij zich bezig met het geven van communicatieonderwijs binnen de zorg en schrijft zij als regelmatig populairwetenschappelijke artikelen voor patiëntenverenigingen en vakbladen.

Ninke Stukker (secretaris en vicevoorzitter) werkt als Universitair Docent Taalbeheersing van het Nederlands (opleidingen Nederlandse Taal en Cultuur; Communicatie- en Informatiewetenschappen) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij onderzoekt de wisselwerking tussen stijl en tekstgenres. Taalgebruikers herkennen genres mede aan de gehanteerde schrijfstijl, maar: hoe ontstaat zo’n genrespecifieke stijl? Hoe hangen genre-effecten (ze komen op ons over als zakelijk, persoonlijk, complex, etc.) samen met formuleringskeuzes? En hoe komt het dat hetzelfde taalelement in het ene genre soms iets anders betekent dan in het andere? Inzichten dragen bij aan tekstwetenschappelijke kennis, maar Ninke zet ze ook in bij taaladvisering en onderzoekt samen met anderen hoe ze toegepast kunnen worden in het taalonderwijs.