Home

De Vereniging Interuniversitair Overleg Taalbeheersing wil de belangen behartigen van taalbeheersers die werkzaam zijn aan Nederlandse en Vlaamse universiteiten en zich bezighouden met onderzoek op het gebied van de taalbeheersing. Daarnaast heeft VIOT als doel om informatie uit te wisselen en activiteiten te organiseren waarbij informatie over onderzoek naar taalbeheersing wordt gepresenteerd en onderzoeksresultaten worden uitgewisseld (lezingen, congressen).