Aanmelding VIOT-congres (24-26 januari 2024) geopend

De reviewprocedure voor het VIOT-congres is afgerond. Het belooft een mooi congres te worden met een grote diversiteit aan kwalitatief goede presentaties en sessies. Binnenkort hebben we meer nieuws over de keynotes en plenaire sessies. Op de congreswebsite (www.viot2024.net) is de inschrijving inmiddels geopend. Voor deelnemers die het volle tarief moeten betalen, hebben we tot 15 november een “early bird”-tarief. De reguliere inschrijftermijn loopt tot 17 januari.

Ook staan er op de congreswebsite links naar hotels in de omgeving die een speciaal congrestarief hanteren. Dat speciale tarief geldt tot 13 december.

We kijken ernaar uit om alle collega’s en studenten hier in Twente te zien.

Organisatiecommissie VIOT 2024

Menno de Jong (voorzitter), Joyce Karreman, Alex van der Zeeuw, Wendy Tollenaar, Mirjam Verheggen, Anouk de Jong en Pauline Teppich (secretariële ondersteuning)

Oproep inventariseren onderzoek inclusieve taal

In opdracht van de Taalunie inventariseren we (Sarah Van Hoof en Sofie Decock) wetenschappelijke literatuur rond inclusief taalgebruik met een focus op het Nederlands, gepubliceerd in de afgelopen 15 jaar. Bij inclusief taalgebruik gaat het om taalgebruik dat niemand uitsluit en rekening houdt met alle ontvangers, ongeacht geslacht, genderidentiteit, leeftijd, afkomst, geloof, huidskleur, culturele achtergrond, lichamelijke of verstandelijke beperkingen of opleidingsniveau. Geslacht en genderidentiteit laten we voor deze opdracht buiten beschouwing omdat de Taalunie hierover recent al nieuwe adviezen publiceerde.

We wensen uiteraard zo exhaustief mogelijk te inventariseren. Vandaar deze oproep:

  • Heb je weet van mensen die recent onderzoek hebben gedaan of momenteel onderzoek doen naar inclusief taalgebruik (of taalgebruik dat net niet inclusief is), bv. collega’s binnen je organisatie?
  • Heb je hier zelf eventueel recent onderzoek naar gedaan, of ben je daar momenteel mee bezig?

Indien ja, dan horen we het graag. Je kan ons meer informatie over dit onderzoek bezorgen door een mail te sturen naar sofie.decock@ugent.be, en wij houden hier dan rekening mee in de inventaris.

Heb je zelf niet meteen een idee, maar vermoed je dat iemand anders ons kan helpen? Aarzel dan niet om deze mail door te sturen naar die persoon in kwestie!

Alvast bedankt voor je medewerking!

Kort verslag van Anéla-VIOT Juniorendag 2023 en uitreiking Anéla-VIOT Scriptieprijs

De Anéla/Viot Juniorendag vond dit jaar op 28 april plaats in Antwerpen, aan de KU Leuven. Het was wederom een groot succes! Dit jaar hadden we een Vlaamse editie. Er waren rond de 65 deelnemers, en junioronderzoekers vanuit heel Vlaanderen en Nederland hielden 18 mondelinge presentaties en 12 posterpresentaties over diverse onderwerpen. Ook werden er twee hele interessante key notes verzorgd door Elke Peters – over het leren van een vreemde taal buiten school (onder andere via games) – en door Ninke Stukker – over het onderscheid tussen register, genre en stijl (en het nut hiervan). De Anéla/VIOT-scriptieprijs werd dit jaar uitgereikt aan Margot Vancauwenbergh (UAntwerpen, maar als scriptiestudente verbonden aan de KU Leuven) voor haar scriptie met de titel Women, Blood and Dangerous Things: A study on the conceptualization of and lexical diversity for menstruation with a focus on metaphorical and metonymic processes. Ook voor de beste posterpresentatie werd zoals vanouds een prijs uitgereikt. Die ging dit jaar naar Lisa-Christine Altendorf (Universität Bonn) voor haar poster met de titel Extramural activities and their relationship with English as a foreign language – Internetese versus standard English? De volgende editie van de Anéla/Viot Juniorendag zal in april 2024 plaatsvinden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. We zien jullie graag daar!

VIOT-congres 2024: Oproep voor bijdragen open (deadline 30 juni)

Op 24, 25 en 26 januari 2024 vindt het VIOT-congres plaats aan de Universiteit Twente in Enschede. Het congresthema is Taal en Tekst in Turbulente Tijden. Het thema refereert aan de belangrijke rol van taal, tekst en interactie in alle ingrijpende en elkaar snel opvolgende maatschappelijke ontwikkelingen. Plenaire sessies worden gewijd aan misinformatie, generatieve kunstmatige intelligentie (zoals ChatGPT) en de toekomst van de taalbeheersing. De voertaal is het Nederlands.

Naast de plenaire sessies zijn we op zoek naar vier soorten bijdragen: onderzoekspresentaties, posterpresentaties, panels en discussiesessies. We hopen op bijdragen die aansluiten bij het congresthema, maar er is natuurlijk ook ruimte voor bijdragen die daar los van staan. Ook studenten zijn van harte uitgenodigd om voorstellen voor bijdragen in te dienen.

In de bijlage bij deze nieuwsbrief vind je meer gedetailleerde informatie over het congres en over de vier soorten bijdragen. Voorstellen kunnen vanaf 8 mei 2023 worden ingediend via de congreswebsite: www.viot2024.net. De deadline voor het indienen van voorstellen is 30 juni 2023.

We kijken ernaar uit: voor het eerst sinds COVID-19 weer een VIOT-congres op locatie. We hopen op mooie bijdragen en een drukbezocht congres.

Voor vragen of suggesties kun je ons bereiken via viot2024@utwente.nl.

Organisatiecommissie VIOT 2024

Menno de Jong (voorzitter), Joyce Karreman, Alex van der Zeeuw, Wendy Tollenaar, Mirjam Verheggen, Anouk de Jong en Pauline Teppich (secretariële ondersteuning)

Uitnodiging VIOT Werkgroep Taal & Gezondheid: Online kennismaking – vr 31 maart 15.30 tot 16 uur

De werkgroep Taal & Gezondheid komt voor het eerst online bijeen op vrijdag 31 maart (15.30 – 16.00 uur). VIOT-leden met een brede interesse in dit thema zijn welkom om deze korte kennismakingsbijeenkomst bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst zullen we inventariseren wat de behoeften zijn binnen de werkgroep (e.g., netwerkbijeenkomsten, gezamenlijk optrekken bij subsidieaanvragen, etc.) en zullen we een ‘smoelenboek’ maken van VIOT-leden die zich bezighouden met onderzoek naar Taal & Gezondheid.

Leden van de werkgroep ontvangen een uitnodiging voor de online bijeenkomst. Via deze link kun je je opgeven voor de werkgroep: https://vuamsterdam.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_2f3rtJwWVcs246O

Namens de werkgroep Taal & Gezondheid,

Keun Sliedrecht & Nanon Labrie

Save the date – afscheidscollege en afscheidssymposium Kees de Glopper op 29 juni

De leerstoelgroep Taalbeheersing van de Rijksuniversiteit Groningen nodigt je graag alvast uit voor het afscheidscollege In de pen klimmen van prof. dr. Kees de Glopper op 29 juni 2023 (16:15-17:15) in de Aula van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Kees verzorgt dit college over ontwikkeling van schrijfvaardigheid ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands.

Het afscheidscollege zal worden voorafgegaan door een symposium waar onderzoekers met wie Kees gedurende zijn loopbaan heeft samengewerkt hun licht laten schijnen over het thema Bewuste schrijfvaardigheid: naar betekenisvol schrijfonderwijs. We nodigen je van harte uit om ook het symposium bij te wonen. Informatie over de wijze van aanmelding voor het afscheidscollege en over het programma en de sprekers van het symposium volgt spoedig.

Met vriendelijke groet van organisatoren Veerle Baaijen, Erika Darics, Lotte van Poppel en Ninke Stukker (contact:  afscheidscollegeKeesdeGlopper@gmail.com)

Aankondiging Anéla/VIOT-Juniorendag 2023 met call for abstracts

Op vrijdag 28 april 2023 vindt de jaarlijkse Anéla-/VIOT-Juniorendag plaats bij de KU Leuven in Antwerpen. Tijdens de Juniorendag krijgen BA- en MA-studenten, junior-onderzoekers en promovendi op het gebied van toegepaste taalkunde de mogelijkheid om hun werk te presenteren door middel van een mondelinge of een posterpresentatie. Daarnaast wordt er tijdens deze dag de Scriptieprijs uitgereikt aan de beste MA-scriptie op het gebied van toegepaste taalkunde.

Wil je een poster of mondelinge presentatie aanvragen, upload dan uiterlijk 27 januari 2023 je abstract via de volgende link: Juniorendag: call for abstracts – Anela

Vereisten

De vereisten voor het abstract zijn de volgende:

  • maximaal 250 woorden (excl. referenties)
  • in het Nederlands of in het Engels (schrijf je abstract in de taal waarin je gaat presenteren)
  • verwijder alle persoonlijke informatie uit het abstract zelf (naam, universiteit)
  • vermeld je voorkeur voor een mondelinge of posterpresentatie.

Begin februari laten we je weten of je mondelinge of posterpresentatie is geaccepteerd.

Voor vragen kun je mailen naar anelaviotjuniorendag@gmail.com.

Zie ook de bijlagen voor meer informatie.

———————–

Aankondiging ISSA-congres met call for papers

From 4-7 July 2023, the 10th Conference of the International Society for the Study of Argumentation (ISSA) will be held at Leiden University. The aim of the ISSA conference is to draw together scholars from a variety of disciplines that are working in the field of argumentation.

The keynote speakers are:

  • Isabela Fairclough (University of Central Lancashire, UK)
  • Christopher Tindale (University of Windsor, Canada)
  • Robert Rowland (University of Kansas, USA)

We kindly invite presentations of original, non-published work on argumentation and persuasion. Argumentation theorists, (informal) logicians, discourse analysts, communication scholars, rhetoricians, legal scholars, AI scholars, and other scholars involved in the study of argumentation are all encouraged to take part. The deadline for sending in abstracts is 1 December 2022.

Abstracts (150 words) should be submitted via the ISSA website: https://ilias-argumentation.com/issa/

Planning committee: Frans van Eemeren, Bart Garssen, Ton van Haaften, Henrike Jansen

Organizing committee: Ronny Boogaart, Henrike Jansen, Maarten van Leeuwen, Roosmaryn Pilgram, Alex Reuneker