VIOT-themagroepen

Binnen VIOT zijn momenteel drie themagroepen actief, die in ieder geval bedoeld zijn voor VIOT-leden, maar ook voor derden toegankelijk zijn. Elke themagroep creëert een laagdrempelig platform waarin onderzoekers en andere vakgenoten op het betreffende gebied elkaar kunnen ontmoeten om kennis, ervaringen en benaderingen te delen en om van gedachten te wisselen over de doelen en vraagstellingen van hun onderzoek, over hun theorieën, methoden en bevindingen en over kansen en plannen voor nieuw onderzoek.

Argumentatieplatform (o.l.v. Jos Hornikx (Radboud U Nijmegen, Roosmaryn Pilgram (U Leiden), Lotte van Poppel (U Groningen) en John Hoeks (U Groningen))

Nederland heeft een mooie traditie in gedegen wetenschappelijk onderzoek naar argumentatie, retorica en debat. Dat onderzoek is verdeeld over verschillende universiteit in het hele land en is er in vele variaties: in onderwerpen, in theoretische vertrekpunten, in methodologische aanpak. Om de kracht en samenhang tussen het onderzoek in Nederland in kaart te brengen, is er een platform opgericht voor onderzoekers, voor vakgenoten in de praktijk en voor de pers.

Taalbeheersing en Onderwijs (o.l.v. Kees de Glopper (U Groningen) en Jacqueline Evers-Vermeul (U Utrecht))

Taalbeheersers, taalkundigen, toegepaste taalwetenschappers, psychologen, sociologen en onderwijskundigen bestuderen vormen en effecten van onderwijs in taalvaardigheid/communicatieve vaardigheden en gaan na hoe taal in het onderwijs wordt gebruikt, als medium voor onderwijzen en leren. Het onderzoek naar deze twee thema’s bestrijkt het hele onderwijssysteem: van de voor- en vroegschoolse educatie, via het basis- en voortgezet onderwijs, tot en met het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Deze themagroep richt zich op onderzoekers in Nederland en Vlaanderen die hierin geïnteresseerd zijn.

Werkgroep Stijl (o.l.v. Maarten van Leeuwen (U Leiden), Henk Pander Maat (U Utrecht) en Ninke Stukker (U Groningen)

In Nederland en Vlaanderen houden flink wat onderzoekers zich bezig met onderzoek naar formuleringskeuzes; anderen doen dat niet zelf, maar zijn wel dit onderzoeksthema geïnteresseerd. De grote diversiteit van onderzoek op dit terrein wordt vaak aangeduid als onderzoek naar ‘stijlverschijnselen’. De Werkgroep Stijl is een laagdrempelig platform om de grote diversiteit aan kennis over en ervaringen met stijlonderzoek in Nederland en Vlaanderen uit te wisselen.  De werkgroep organiseert studiemiddagen en symposia over thema’s in het stijlonderzoek, bij voorkeur vanuit een interdisciplinair perspectief.

Werkgroep Taal en Gezondheid (o.l.v. Keun Sliedrecht (HAN) en Nanon Labrie (VU Amsterdam))

De werkgroep Taal en gezondheid is er voor Nederlandse en Belgische onderzoekers die zich bezighouden met onderzoek op het gebied van de taal en communicatie in het medische domein. In de werkgroep wisselen zij ideeën uit en verkennen ze mogelijkheden voor samenwerking. Op de planning staat: organiseren workshops/ symposia en het initiëren van nieuwe samenwerkingen op lopend onderzoek en subsidieaanvragen. Leden van de werkgroep (en hun onderzoeksinteresses) zijn opgenomen in een ‘smoelenboek’, dat je ontvangt als je lid bent. Tijdens het VIOT-congres wordt er een netwerkbijeenkomst door deze werkgroep georganiseerd voor onderzoekers met een interesse in Taal en Gezondheid.

Een nieuwe themagroep opstarten?

Wil je een themagroep oprichten? Stuur een e-mail naar viot@rug.nl met een korte omschrijving van het thema en de namen van de deelnemers. Het VIOT-bestuur stelt subsidies beschikbaar van maximaal € 200,- per activiteit. Voorwaarde voor toekenning van zo’n subsidie is dat de activiteit een VIOT-thematiek betreft, dat de activiteit in ieder geval (maar niet per se uitsluitend) toegankelijk is voor VIOT-leden en dat de aankondiging (ook) via de VIOT-nieuwsbrief verspreid wordt. Verzoeken hiervoor kun je indienen bij onze secretaris via viot@rug.nl.