Aankondiging Grote Taaldag 2024 – Call for Papers (deadline 15 december 2023)

De Grote Taaldag is een gezamenlijk initiatief van de Algemene Vereniging voor Taalwetenschap (AVT), Anéla (Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap) en de Landelijke Onderzoekschool Taalkunde (LOT). Traditiegetrouw is dit een dag waarop we alle collega’s in Nederland en Vlaanderen weer even kunnen zien en spreken, en waarop we elkaar op de hoogte brengen van actueel onderzoek in de (toegepaste) taalkunde.

De volgende Grote Taaldag vindt plaats op vrijdag 2 februari 2024 aan de Universiteit Utrecht (Drift 21 en 25). We organiseren een zeer gevarieerd programma met lezingen, koffiemomentjes, het jaarlijkse Taalgala, en een inspirerende keynote-duopresentatie met als thema ‘meertaligheid in het onderwijs’. Zoals gebruikelijk worden op het einde van de dag, tijdens het Taalgala, ook de AVT/Anéla-dissertatieprijs en de LOT-populariseringsprijs uitgereikt. Dit jaar brengen we bovendien de winnaars van de LOT-Grote Vragenprijs onder de aandacht en lanceren we feestelijk Nota Bene, het nieuwe tijdschrift van de AVT en de BKL (Belgische Kring voor Linguïstiek).

ABSTRACT INDIENEN VOOR EEN LEZING

Als u AVT- of Anéla-lid bent (of wil worden) en op de Grote Taaldag 2024 graag een lezing wil geven, kunt u tot en met vrijdag 15 december 2023 een samenvatting van maximaal 170 woorden (exclusief referenties) indienen via de website van de AVT.

  • Als u van plan of bereid bent uw lezing in het Engels te houden, kunt u dat aangeven met een Engelse titel en samenvatting in plaats van een Nederlandse.
  • U mag maximaal 2 samenvattingen indienen (1 als eerste auteur, 1 als co-auteur).

Als de ontvangst van uw samenvatting niet online bevestigd wordt, neemt u best contact op met Jenneke van der Wal (g.j.van.der.wal@hum.leidenuniv.nl).

Het programmaboekje (inclusief samenvattingen) zal in januari op de website van de AVT verschijnen en per e-mail verstuurd worden aan alle (op dat moment) geregistreerde deelnemers en alle AVT- en Anéla-leden.

PUBLICATIES

AVT-leden kunnen na de Grote Taaldag een schriftelijke versie van hun lezing indienen voor Nota Bene, een gloednieuw internationaal en peer-reviewed tijdschrift uitgegeven door John Benjamins. Nota Bene heeft een kort publicatietraject: de publicatie verschijnt niet langer dan een half jaar na afronding van de reviewprocedure. Een voordeel is dat iedere publicatie twee jaar na verschijning ‘open access’ toegankelijk is via de website van John Benjamins.

Anéla-leden kunnen een geschreven versie van hun lezing indienen voor The Dutch Journal of Applied Linguistics (DuJAL, volledig open access).

We kijken alvast uit naar jullie bijdrage(s)!

Het organiserend comité van de GTD 2024