Oproep tot indienen presentatie voor VIOT Gent 2022 als artikel bij Tijdschrift voor Taalbeheersing

Een aantal van jullie heeft, naar aanleiding van de VIOT-conferentie die dit voorjaar helaas niet doorging, een paper ingediend bij het Tijdschrift voor Taalbeheersing. Die papers zullen dit jaar in nummers 2 en 3 verschijnen. Mocht je alsnog je presentatie als artikel bij het tijdschrift willen aanbieden, weet dan dat dit natuurlijk kan. Van harte welkom!