VIOT-bundel 1997

Bergh, H. van den, Janssen, D., Bertens, N., & Damen, M. (Eds.) (1997). Taalgebruik ontrafeld: Bijdragen van het zevende VIOT-taalbeheersingscongres gehouden op 18, 19 en 20 december 1996 aan de Universiteit van Utrecht. Dordrecht: Foris Publications.

00 Inhoudsopgave (1997)

01 F.H. van Eemeren P. van den Hoven (1997) Argumentatie en retorica (pp.1-3)

02 M.A. van Rees (1997) Herformuleren van standpunten na kritiek (pp.5-17)

03 A. Braet (1997) De behandeling van de drogredenen in de klassieke retorica (pp.19-28)

04 E.C.W. Krabbe (1997) Wie is er bang voor de taalvormdrogreden (pp.29-39)

05 F.H. van Eemeren R. Grootendorst B. Meuffels M. Verburg (1997) Hoe redelijk vindt men ad hominem-drogredenen (pp.41-53)

06 H. Hoeken (1997) Een model voor de rol van argumenten in het overtuigingsproces (pp.55-65)

07 B. Garssen (1997) De relatie tussen argumentatieschema’s en kritiek (pp.67-74)

08 P. Boers (1997) De interpretatie van retorisch vragen in betogende teksten (pp.75-86)

09 I. van der Geest (1997) Locatiekeuze voor M.E.R.-plichtige projecten (pp.87-95)

10 T. van Haaften (1997) Definities en de rationele reconstructie van juridische discussies (pp.97-106)

11 H.J. Plug (1997) Een analytisch overzicht van taalhandelingen in een vonnis (pp.107-117)

12 E.T. Feteris (1997) De analyse en beoordeling van pragmatische argumentatie (pp.119-127)

13 H. Kloosterhuis (1997) De rationele reconstructie van a fortiori-argumentatie in rechterlijke uitspraken (pp.129-136)

14 M. van der Tol F. Harmsze (1997) Van lineaire naar modulaire artikelen (pp.137-147)

15 T. Koole H. Mazeland (1997) ‘Mondelinge interactie’ (pp.149-151)

16 H. Mazeland T. Ensink (1997) Over de (on-)bruikbaarheid van het code-model (pp.153-163)

17 B. Andeweg J. de Jong (1997) De effectiviteit van openingstechnieken in informatieve mondelinge presentaties (pp.165-177)

18 C.J.K. Blankenstijn A.R. Scheper B. Siebelink Ph.D. A. Treffers (1997) De ontwikkeling van functie en vorm in vraaggesprekken met kinderen (pp.179-191)

19 K. Haijkens (1997) Coherentieproblemen bij kinderen met een aan autisme verwante contactstoornis (pp.193-202)

20 K. Tates L. Meeuwesen (1997) Accenten in de arts-ouder-kind communicatie – een onderzoeksoverzicht (pp.203-210)

21 M. Huisman (1997) Interactiepatronen bij besluitvorming in management-vergaderingen, een kwestie van organisatiecultuur (pp.211-221)

22 G. Rijlaarsdam T. Sanderse (1997) Lees- en schrijfprocessen en lees- en schrijfvaardigheid (pp.223-227)

23 H. van Oostendorp (1997) Het actualiseren van de mentale representatie tijdens het lezen (pp.229-238)

24 C. van Wijk T. Sanders (1997) Indentificatie van schrijfstrategieen door tekstanalyse (pp.239-250)

25 E. van der Pool (1997) In het spoor van de schrijver – de ontwikkeling van schrijfvaardigheid gekarakteriseerd op basis van tekstkenmerken (pp.251-262)

26 J. Schilperoord (1997) Temporele modificatie in clauses – een pauze-analytische studie (pp.263-274)

27 G. Rijlaarsdam H. van den Bergh (1997) Cognitieve processen tijdens het schrijfproces en relaties met tekstkwaliteit – plannen en formuleren (pp.275-283)

28 D. Janssen J. Jaspers (1997) Oordeel of advies – over de dubbelrol van de schrijvende accountant (pp.285-296)

29 N. van der Mast (1997) van Commentaar tot consensus – de rol van polyfonie bij het (her)schrijven van beleidsteksten (pp.297-308)

30 R. Rymenans, H. van den Bergh, F. Daems (1997) Hoe effectief zijn de Vlaamse secundaire scholen (pp.309-327)

31 B. Meuffels H. van den Bergh (1997) De relatie tussen lees- en luistervaardigheid – een meta-analyse (pp.329-341)

32 U. Schuurs (1997) De vaardigheid extensief lezen bij NT2-leerders – een kwestie van vooropleiding (pp.343-352)

33 R. Elling (1997) De relatie tussen evaluatiemethoden en revisiebeslissingen bij instructieve en voorlichtende teksten (pp.353-363)

34 J. Renkema M. Wijnstekers (1997) Doelgroep-onderzoek of bureau-analyse (pp.365-373)

35 F. Maes P.J. Schellens (1997) Tekststructuur en tekstbegrip – ter inleiding (pp.375-377)

36 A. Verhagen (1997) Tekstsegmentatie en interpretatieniveaus (pp.379-388)

37 P. Gillaerts P. Heynderickx (1997) Interviews in personeelsbladen (pp.389-399)

38 L. van Waes I. Vanherreweghe A. Verhetsel (1997) Routebeschrijvingen – een samenspel tussen talige en cartografische instructie (pp.401-413)

39 A. Boekelder M. Steehouder (1997) Instructies in schema’s – vijf vormen vergeleken (pp.415-425)

40 B. Holleman (1997) Is vebieden niet toelaten – een meta-analyse (pp.427-437)

41 H. Hoeken W. Spooren (1997) Determinanten van interesse – welke teksten worden waarom gelezen (pp.439-448)

42 N. Ummelen (1997) Procedurele en declaratieve informatie in handleidingen – effecten van tekststructuur op informatiegebruik, taakuitvoering en inzicht (pp.449-461)

43 M. Mulder (1997) Toepasbaarheid en effect van personifierende uitdrukkingen in softwarehandleidingen (pp.463-473)

44 W. Spooren M. Gravestein (1997) Vaktermen in productinformatie – effect van tekstbegrijpelijkheid op overtuigingskracht (pp.475-485)

45 G. Jacobs (1997) Nu hoort u het ook ‘s van een ander – over percolatie en ‘pluggen’ in persberichten (pp.487-494)

46 J. Renkema (1997) Geïntensiveerd taalgebruik – een analyseschema (pp.495-504)

47 F. Maes I. Simons (1997) Lexicale markering van waarschuwingen in computerhandleidingen (pp.505-515)

48 L. Lagerwerf M. van Spankeren (1997) Meer weten – lees dit artikel – over de interpretatie van slagzinnen in de vorm van een elliptische vraag met antwoord (pp.517-526)