VIOT-bundel 1985

Koning, W.K.B. (Ed.) (1985). Taalbeheersing in theorie en praktijk: Lezingen van het VIOT-taalbeheersingscongres gehouden op 28, 29 en 30 augustus 1984 aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg. Dordrecht: Foris Publications.

00 Inhoudsopgave

01 F. van Eemeren (1985) Argumentatie in wisselend perspectief (pp.3-12)

02 H. Pander Maat (1985) De gecompliceerdheid van informele discussies (pp.13-21)

03 A. Verbiest (1985) Niet-direct taalgebruik en redelijkheid van conversationele discussies (pp.22-28)

04 C. Braas F. Jungslager R. Oostdam (1985) Empirisch onderzoek naar de identificatie van argumentatie (pp.29-37)

05 R. de Vrijer (1985) Ontbrekende premissen (pp.38-45)

06 A. Haft-van Rees (1985) Relevantie van uitingen in argumentatieve teksten (pp.46-54)

07 F. van Eemeren T. Kruiger (1985) Het identificeren van argumentatieschema’s (pp.55-66)

08 R. Overeem (1985) Het gebruik van quasi-logische redeneringen in het juridisch discours (pp.67-75)

09 E. van der Spek (1985) Argumentatie-analyse met behulp van conversationele beginselen (pp.76-84)

10 R. Winkelmeijer (1985) De cirkelredenering als zinvolle discussiebijdrage (pp.85-94)

11 R. Grootendorst (1985) De vele gezichten van de stroman (pp.95-105)

12 A. Braet (1985) De normatieve kern van de klassiek-retorische argumentatieleer (pp.106-112)

13 P. van den Hoven (1985) Het redelijkheidsbegrip binnen een praktische argumentatietheorie (pp.113-119)

14 E. Krabbe (1985) Argumentatie in formele discussies (pp.120-128)

15 A. Soeteman (1985) Juridische argumentatie (pp.129-137)

16 M. Henket (1985) Interpretatie en verandering van regels (pp.138-144)

17 E. Feteris (1985) Discussieregels in het recht (pp.145-153)

18 J. Berenst (1985) Stereotypering in conversaties (pp.157-166)

19 M. Brackel (1985) Het model voor conversatie-analyse van Edmondson (pp.167-176)

20 R. van Dijk (1985) Over robots en beleefdheid (pp.177-184)

21 T. Ensink (1985) Kennis van de context (pp.185-194)

22 T. van der Geest (1985) Leiderschapsstijlen (pp.195-203)

23 H. Houtkoop-Steenstra (185) Voorstel acceptatie-sequenties in telefoongesprekken (pp.204-214)

24 F. Jansen (1985) Tweeerlei beleefdheid in wegwijsgesprekken (pp.215-224)

25 P. van Lint (1985) De socioretorica van het politieverhoor (pp.225-232)

26 J. Moennink (1985) De interactieve waarde van sprekerssignalen (pp.233-241)

27 R. Rombouts (1985) Locale connecties in interviews (pp.242-248)

28 M. Schasfoort (1985) Een sociolinguist als filmtoeschouwer (pp.249-257)

29 E. Assink (1985) Leerpsychologie en spellingonderwijs – een vergelijking van instructieprocedures voor de werkwoordspelling (pp.261-271)

30 G. Verhoeven (1985) Wat denkt de speller (pp.272-281)

31 G. Beukhof (1985) Structurering van teksten – de elaboratietheorie (pp.282-289)

32 G. van Dam M. Brinkerink-Carlier (1985) Het onthouden van ‘verrijkte’ teksten (pp.290-297)

33 P. Looijmans A. Rubbe (1985) Enkele problematische aspecten van leren-uit-teksten (pp.298-306)

34 H. van Oostendorp J.-B. van Doorn (1985) Verwerkingsstrategieen bij het lezen van verhalen (pp.307-316)

35 J. Peeck (1985) Beinvloeden ‘mismatched’ plaatjes het onthouden van een tekst (pp.317-325)

36 R. Schoonen T. Wolf (1985) Lezen – vaardigheid en proces (pp.326-334)

37 H. Blok (1985) De ontwikkeling van een funktionele taaltoets voor eindleerplichtige leerlingen van het LBO en MAVO (pp.335-344)

38 K. de Glopper (1985) Training van opstelbeoordelaars – effecten en problemen (pp.345-352)

39 T. Hendrix en P. Sanders (1985) Analytische beoordeling van de samenvatting C.S.E. Nederlands voor het VWO (pp.353-361)

40 J.B. Hoeksma (1985) Opstelbeoordeling met lijnen en getallen (pp.362-269)

41 H. Kreeft (1985) Een beschrijvingsschema voor tekstbegripvragen (pp.370-377)

42 R. van Krieken (1985) Hoe zou een centraal examen in leesvaardigheid er uit kunnen zien (pp.378-385)

43 B. Meuffels (1985) Het beoordelen van opstellen (pp.386-392)

44 B. Andeweg J. Jaspers (1985) De conclusie verzin ik aan het eind wel (pp.395-404)

45 P. Burghouts J. Schilleman (1985) Het affect als motor voor schrijven (pp.405-409)

46 W. Drop (1985) Problematiseren als inventio-principe (pp.410-415)

47 R. Geel (1985) De pen is een licht voorwerp (pp.416-423)

48 R. Haest (1985) Taalvaardigheidsonderwijs – meer dan een dubbele opdracht (pp.424-428)

49 G. Rijlaarsdam (1985) Wat leren leerlingen ervan volgens eigen zeggen (pp.429-438)

50 F. van Soest (1985) Hoe kom ik achter mijn bureau – over schrijfangsten en uitstelmechanismen (pp.439-446)

51 J. van der Staak E. Woudstra (1985) Schriftelijke taalbeheersing in het technisch wetenschappelijk onderwijs (pp.447-454)

52 T. van den Heuvel T. Rensman (1985) Case studies inzake verbetering van leesonderwijs in het voortgezet onderwijs (pp.455-462)

53 T. Vallen A. Kerkhof (1985) Beheersing van het Nederlands en doorstroming lager onderwijs voortgezet onderwijs bij kinderen van etnische minderheidsgroepen (pp.463-475)

54 K. Beerthuizen (1985) Argumentatietheorie en public affairs (pp.477-484)

55 B. van den Dobbelsteen T. van der Smit (1985) Taalbeheersers in organisaties (pp.485-494)

56 T. Homan P. Looijmans (1985) Organisatiekenmerken en communicatieproblemen – een aanzet tot een contingency-benadering (pp.495-503)

57 C. Jansen (1985) Lezersproblemen bij instructieve voorlichting (pp.504-512)

58 M. Steehouder (1985) De volgorde van instructies (pp.513-521)

59 J. Renkema (1985) Taalgebruik en tekstwetenschap (pp.525-534)

60 W. van Calcar (Grammatica – geweten voor taalbeheersers (pp.535-543)

61 S. Klinkenberg W. Spee (1985) Beeld en geluid in informatieve televisieprogramma’s (pp.544-551)