VIOT-bundel 1978

VIOT (1978). Taalbeheersing 1978: Verslagen van een symposium gehouden op 13 april 1978 aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg. Enschede: VIOT & Vakgroep Toegepaste Taalkunde van de TH Twente.

01 M. Bax (1978) Retoriese aspekten van de audiovisuele kommunikatie (pp.7-17)

02 J. Berenst (1978) Partikels als illocutieve indicatoren (pp.18-27)

03 A. van Berkel (1978) Begrijpelijkheid, aanvaardbaarheid en pragmatische presupposities (pp.28-41)

04 H. Brand (1978) Locatieproblemen (pp.42-53)

05 W. Drop (1978) Het argumentum ad hominem als tegenargument (pp.54-55)

06 F.H. van Eemeren (1978) Taalbeheersing, argumentatie en rationaliteit (pp.56-68)

07 R. Grootendorst (1978) Rationele argumentatie en drogredenen (pp.69-83)

08 C.J.M. Jansen E.T. Woudstra M.F. Steehouder (1978) Toetsing van schrijfonderwijs (pp.84-93)

09 T. Kruger (1978) Quasi-logische argumentatieschema’s (pp.94-102)

10 P. van Lint (1978) Notatieproblemen bij dialooganalyse (pp.103-126)

11 J. Renkema (1978) Een aanzet tot register-onderzoek (p.127)

12 P.J. Schellens (1978) De geldigheid van redeneringen in betogende teksten (pp.128-147)

14 J. van der Staak (1978) Een mogelijke opzet voor vaktaalonderzoek (pp.148-157)

15 G. Verhoeven (1978) De beoordeling van de waarheid der premissen in betogende teksten (pp.158-161)

16 A.J. Vervoorn (1978) Communicatieve analyse van een technische brochure (pp.162-174)

17 J.H.L. de Vries (1978) Exploratief onderzoek voor de optimalisering van een schrijfprocedure (pp.175-178)

18 F. Zondervan (1978) Jurybeoordeling als validatiecriterium bij het meten van schrijf- en leesvaardigheid (pp.179-185)