VIOT-bundel 1991

Bax, M.M. H., & Vuijk, W. (Eds.) (1991). Thema’s in de taalbeheersing: Lezingen van het VIOT-taalbeheersingscongres op 19, 20 en 21 december 1990 aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dordrecht: ICG Publications.

00 Inhoudsopgave (1991)

01 F. van Eemeren (1991) De presentatie, analyse en evaluatie van argumentatie in discussieperspectief (pp.3-7)

02 E.C.W. Krabbe (1991) Quod erat demonstrandum – Wat kan en mag een argumentatietheorie zeggen over bewijzen (pp.8-16)

03 R. Wiche (1991) Bouwstenen voor het evalueren van argumentatieve discussies (pp.17-28)

04 M.A. van Rees (1991) Het kritische gehalte van probleemoplossende discussies (p.29-36)

05 W. Koetsenruijter (1991) De typering van meningsverschillen (pp.37-44)

06 F.S. Jungslager (1991) Argumentatie na een standpunt (pp.45-51)

07 A. Verbiest (1991) Pragma-dialectische indicatoren van argumentatie (pp.52-57)

08 F. Snoeck Henkemans (1991) De analyse van complexe argumentatie in functioneel perspectief (pp.58-67)

09 S. Gerritsen (1991) Onduidelijke argumentatieve verbanden als schrijfprobleem (pp.68-74)

10 E. Viskil (1991) Definities in argumentatieve teksten (pp.75-83)

11 T. Ensink (1991) Inleiding op de stroom Tekst- en gespreksanalyse (pp.87-88)

12 P. ten Have (1991) Medische vragen – een verkenning (pp.89-95)

13 H. Mazeland (1991) De constructie van vraagwoord-vragen en de interactionele organisatie van achtergrondkennis (pp.96-106)

14 J. Berenst (1991) Meta-communicatieve elementen en geletterdheid – over dialoogbeschrijvingen van kinderen (pp.107-119)

15 J. Sanders (1991) Perspectief en focalisatie in dagbladen (pp.120-130)

16 C. van Wijk T. Sanders (1991) De rol van een standaard-tekstmodel bij de analyse van spontaan geschreven teksten (pp.131-139)

17 T. Sanders C. van Wijk (1991) Tekststructuur en tekstkwaliteit – van analyse naar evaluatie en revisie (pp.140-150)

18 E. van der Pool C. van Wijk (1991) Informatie in de tekst – een classificatie op basis van beschikbaarheid (pp.151-157)

19 A.A. Maes (1991) Anaforen en referentiële beschikbaarheid in vonnissen (pp.158-167)

20 G. Verhoeven (1991) Structuur en functie van alinea’s (pp.168-177)

21 H. Pander Maat (1991) Beperkingen van het thema-vraag-antwoord-systeem voor tekstanalyse (pp.178-187)

22 M. Bax W. Vuijk (1991) Facetten van taalvaardigheid (pp.191-193)

23 R. Schoonen (1991) Facetten van schrijfvaardigheidsmetingen – taken, beoordelingsaspecten en beoordelingsmethoden (pp.194-203)

24 K. Schreuder (1991) Auditieve en audiovisuele teksten in luistertoetsen Nederlands (pp.204-212)

25 H.I. Hacquebord (1991) Signalering van leesproblemen d.m.v. tekstbegriptoetsing (pp.213-224)

26 E.M.H. Assink W. de Jong G. Kattenberg (1991) Leesvaardigheid en het gebruik van orthografische struktuur (pp.225-231)

27 H. van Oostendorp (1991) De invloed van beeldschermgrootte en tekst-layout op het bestuderen van teksten (pp.232-239)

28 L. van Waes (1991) De invloed van de schermgrootte op het revisiegedrag (pp.240-252)

29 M. Onrust (1991) De topic-zin, een kwestie van formuleren (pp.253-260)

30 U. Schuurs (1991) Grammatica – van grammaticale fouten tot grammatica-onderwijs (pp.261-267)

31 P.J. van den Hoven (1991) Inleiding taalbeheersing in organisaties (pp.271-272)

32 C. Wehrmann (1991) De vertaling van wetenschappelijke informatie voor een groot publiek (pp.273-281)

33 P.J. Schellens I.M.A.M. Proepper (1991) Van onderzoek naar beleid – de weergave van onderzoeksresultaten in een politieke discuccis (pp.282-291)

34 J. van der Staak (1991) Vakwoorden verklaren aan leken (pp.292-300)

35 C. Sauer (1991) Vaktalige communicatie – interinstitutioneel en transdisciplinair (pp.301-311)

36 L.R. Lentz (1991) Communiceren over subsidies (pp.312-323)

37 H. Pander Maat (1991) Doelgericht en onderzoekend – een case-study over het lezen van subsidie-aanvragen (pp.324-333)

38 R. Geel (1991) Individualisering van de zakelijke communicatie (pp.334-340)

39 M.G.M. Elling (1991) Het effect van toelichtingen bij instructies (pp.341-348)

40 M.F. Steehouder (1991) Informatiezoekend gedrag van software-gebruikers en de consequenties daarvan voor inhoud en vorm van een software-handleiding (pp.349-359)

41 M. de Jong B. Vroom (1991) De pretest in het licht van effectieve communicatie (pp.360-369)

42 U. Schuurs H. van den Bergh G. Verhoeven (1991) De invloed van pretest-instructies op de bruikbaarheid van de ontlokte oordelen (pp.370-379)

43 A. Bramer (1991) Een communicatie-advies uitbrengen in een verpleeghuis (pp.380-388)

44 W. Okkerse (1991) Algemene richtlijnen voor informatieplannen (pp.389-397)

45 W. Vuijk C. Reezigt (1991) De kaderbijeenkomst – analyse van een intern communicatieprobleem (pp.398-406)

46 P. van den Hoven (1991) Communication audits (pp.407-416)