VIOT-bundel 2009

Spooren, W., Onrust, M., & Sanders, J. (Eds.) (2009). Studies in taalbeheersing 3. Assen: Koninklijke Van Gorcum. [Lezingen van het VIOT-congres gehouden op 17, 18 en 19 december 2008 aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.]

00 Inhoudsopgave (2009)

01 B. Amjarso (2009) Tegenzetten in een kritische discussie (pp.7-16)

02 B. Andeweg C. de Haan (2009) Overgangszinnen in een Powerpointpresentatie (pp.17-29)

03 B. Andeweg J. de Jong M. Wackers (2009) ‘Het einde is nabij.’ Het effect van slotaankondiging in toespraken op waardering en retentie (pp.31-42)

04 K. Deschamps H. Smessaert (2009) Interactie tussen ontkenningen in regelgevende teksten (pp.43-52)

05 S. Dieltjens P. Heynderickx (2009) Wisselende wij’s in bedrijfscommunicatie (pp.53-62)

06 E.T. Feteris (2009) Strategisch manoeuvreren met taalkundige argumentatie in een redelijke juridische discussie (pp.63-72)

07 B. Garssen J.A. van Laar (2009) De pragma-dialectiek en de objectieve epistemische benadering van argumentatie (pp.73-83)

08 L. Hamstra M. Deunk J. Berenst (2009) Instructie tijdens knutseltaken – educatieve taalgebruikspraktijken in de peuterspeelzaal (pp.85-96)

09 H. Hoeken (2009) De overtuigingskracht van verbopicturale schema’s in advertenties (pp.97-109)

10 T. Hopstaken J. de Jong (2009) Humor in lekenpraatjes – de ontwikkeling en toepassing van een humoranalysemodel voor toespraken (pp.111-123)

11 J. Hornikx T. Houët (2009) De overtuigingskracht vna normatief sterke en normatief zwakke anekdotische evidentie in het bijzijn van statistische evidentie (pp.125-133)

12 E. Huls J. Varwijk (2009) Partijdigheid in TV-interviews (pp.135-147)

13 L. Hustinx (2009) Het effect van exemplars in een informatieve context versus een persuasieve context (pp.149-162)

14 H. Jansen M. Dingemanse I. Persoon (2009) Raadsels voor de argumentatietheorie – het belang van volgorde in de presentatie van enkelvoudige argumentatie (pp.163-174)

15 C. Jansen M. van Nistelrooij K. Olislagers M. van Sambeek L. de Stadler (2009) Tegen zo’n leger kun je maar beter geen oorlog hoeven voeren – effecten van het gebruik van metaforen… (pp.175-185)

16 I. Janssen C. Jansen (2009) Als er maar over je gepraat wordt – effecten van raadselachtige billoboards… (pp.187-196)

17 H. Kloosterhuis (2009) Afwegingsstrategieën met taalkundige argumenten in rechterlijke beslissingen (pp.197-206)

18 E.C.W. Krabbe (2009) Winnen en verliezen bij het argumenteren (pp.207-218)

19 J. van Kruiningen (2009) Aansluitings- en positioneringswerk in minimale recipiëntreacties (pp.219-232)

20 M. Leijten D. Janssen L. van Waes (2009) Correctiestrategieën van professionele spraakherkenningsgebruikers tijdens het schrijven van zakelijke teksten (pp.233-246)

21 Y. Linders E. Op de Beek (2009) Evaluatiedomeinen in de Nederlandse literatuurkritiek (pp.247-258)

22 K. Maat B. Meuffels (2009) TIJD IS GELD – de e-learning paradox – Schrijven van managementletters via e-learning (pp.259-269)

23 H. Mazeland (2009) HOOR als TAG – een beroep op sequentie-overstijgende relevanties (pp.271-284)

24 H. den Ouden E. van Meijl (2009) Verkopen door een lach – het gebruik van humortechnieken in tijdschriftadvertenties en televisiecommercials (pp.285-296)

25 R. Pilgram (2009) Een pragma-dialectische analyse van medische consultatie (pp.297-307)

26 L. van Poppel (2009) Institutionele invloed op het strategisch manoeuvreren in adviserende gezondheidsbrochures (pp.309-321)

27 A.F. Snoeck Henkemans (2009) De bijdrage van praeteritio aan strategische manoeuvres in de confrontatiefase (pp.323-330)

28 W. Spooren (2009) Bezorgde ouders – de relatie tussen chat en schrijfkwaliteit (pp.331-342)

29 N. Streekstra M. Bax (2009) Knippen, kopiëren en plakken in retroperspectief – briefmodellen, briefgenres en epistolaire beleefdheid in de Gouden Eeuw (pp.343-357)

30 Y. Tonnard (2009) De redelijkheid van presentatiekeuzen – herhalingen in een parlementair debat (pp.359-369)

31 L. van Waes T. Delbeke M. Leijten A. Remael (2009) Live-ondertiteling met spraakherkenning – een case-analyse van reductie en fouten (pp.371-389)

32 S. Verbrugge H. Smessaert (2009) Als dit niet interessant is, dan weet ik het ook niet meer – Conditionele zinnen en indirecte argumentatie (pp.391-403)

33 K. Vis J. Sanders W. Spooren (2009) Subjectiviteit door de jaren heen – conversationalisatie in journalistieke teksten (pp.405-418)

34 L. van Weelden P. Mak (2009) De invloed van verwijzingen tussen tekst en beeld op het leesproces (pp.419-428)

35 C. van Wijk P. Broeder (2009) Formuleereffecten bij opinievragen – consitentie in de beantwoording van een redeneer- en een beoordelingsvraag over juridisch taalgebruik (pp.429-437)