VIOT-bundel 2006

Hoeken, H., Hendriks, B., & Schellens, P. J.  (Eds.) (2006). Studies in taalbeheersing 2.Assen: Koninklijke Van Gorcum. [Lezingen van het VIOT-congres gehouden op 7, 8 en 9 december 2005 aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.]

00 Inhoudsopgave (2006)

01 B. Andeweg J. de Jong D. Van De Mieroop (2006) ‘Mijn voordracht is ingedeeld in een viertal puntjes’ – een retorische analyse van veertig Belgische informatieve speeches (pp.7-19)

02 J. Berenst (2006) Metacommunicatieve praktijken van ouders in voorleesinteracties met kinderen (pp.20-31)

03 F.H. van Eemeren P. Houtlosser (2006) Het pareren van drogredelijke zetten (pp.32-40)

04 M. Egg G. Redeker (2006) Naar een semi-automatische analyse van tekststructuren in corpora (pp.41-52)

05 B. Garssen (2006) Letterlijke en figuurlijke vergelijkingen (pp.53-61)

06 M. Gerritsen H. Korzilius F. van Meurs M. Oorsprong (2006) Plain Engels voor Nederlanders – yes (pp.62-73)

07 C. de Haan B. Andeweg W. Blokzijl (2006) Jullie zijn kanjers – het effect van vleitechnieken op verschillende publieksgroepen in informatieve presentaties (pp.74-84)

08 S. Hertgers C. Jansen (2006) Wel vet, niet cool – de rol van consequentiebetrokkenheid bij de verwerking en het resultaat van fear appeal boodschappen in de obesitasvoorlichting (pp.85-97)

09 H. Hoeken L. Hustinx (2006) De relatieve overtuigingskracht van anekdotische en statistische evidentie – welke rol speelt het argumenttype (pp.98-107)

10 J. Hoeks P. Hendriks G. Redeker (2006) Pragmatische Hersengolven – de reactie van het brein op de schending van Griceaanse Maximes (pp.108-119)

11 J. Hornikx (2006) De overtuigingskracht van normatief sterke en normatief zwakke expert-evidentie in Nederland en Frankrijk (pp.120-131)

12 L. Hustinx A. Smits (2006) Meegevoerd in de narratieve wereld – de invloed van het verhaalperspectief op de aandacht, emoties en overtuigingen van de lezer (pp.132-143)

13 G. Jacobs (2006) Negotiatie in tweegesprekken tussen leerders van een vreemde taal (pp.144-153)

14 J. de Jong B. Andeweg (2006) Het probleem van de peroratio – de retorische kwaliteit van het slot in BZK-beleidsspeeches (pp.154-166)

15 H. Kloosterhuis (2006) De reconstructie van politieke argumentatie in rechterlijke uitspraken (pp.167-175)

16 E.C.W. Krabbe (2006) Niets dan bezwaren (pp.176-187)

17 A.J. van Laar (2006) Strategisch manoeuvreren door de geloofwaardigheid van de betoger aan te vallen (pp.188-199)

18 S. de Leeuw H. den Ouden (2006) Invloed van forewarning in een persuasieve tekst (pp.200-211)

19 F. van Meurs H. Korzilius A. den Hollander (2006) Het gebruik van Engels in personeelsadvertenties op de vacaturesite Monsterboard.nl. – van welke factoren hangt het af (pp.212-223)

20 M. van Mulken P.J. Schellens (2006) Overtuigend – een stilistische analyse van persuasieve teksten (pp.224-236)

21 B. van Onna C. Jansen (2006) Nederland talenland – over de beheersing van Engels, Duits, Frans en Nederlands in Nederlandse organisaties (pp.237-249)

22 R. le Pair C. Janssen H. Korziliua J. van Gerdingen S. de Graaf R. Visser (2006) Information Mapping – effecten van tekstkenmerken en lezerskenmerken op prestaties en waardering (pp.250-262)

23 H.J. Plug (2006) Ad hominem-argumentatie in parlementaire debatten (pp.263-273)

24 M.A. van Rees (2006) Dialectische normering van dissociatie (pp.274-284)

25 J. Renkema (2006) Meerduidigheid in connectiviteit (pp.285-295)

26 J. Sanders (2006) Narratieve stijl in beweging – explicietheid en subjectiviteit van coherentie-markering in de Nieuwe Bijbelvertaling (pp.296-308)

27 H. Smessaert S. Verbrugge (2006) De lexicalisatie van inferentiële conditionele zinnen (pp.309-320)

28 M. Steehouder G. Brinkman (2006) Grounding in helpdeskgesprekken (pp.321-333)

29 N. Streekstra M. Bax (2006) ‘Of ickse crege’ – argumentatie en persuasie in erotische literaire teksten uit de vroegmoderne tijd (pp.334-345)

30 M. Swerts C. van Wijk (2006) Tellen in tennis – het effect van niveau in discourse-representatie op de prosodie van het scoreverloop (pp.346-354)

31 R. Timmers P. van der Wijst (2006) Afbeeldingen als anti-rook fear appeals (pp.355-367)

32 T. van der Wouden J. de Jong (2006) De taal van de minister – een exploratief-kwantitatief onderzoek (pp.368-381)