VIOT-bundel 2003

Van Waes, L., Cuvelier, P., Jacobs, G., & De Ridder, I.  (Eds.) (2003). Studies in taalbeheersing 1. Assen: Koninklijke Van Gorcum. [Lezingen van het VIOT-congres gehouden op 16, 17 en 18 december 2002 aan de Universiteit van Antwerpen.]

00 Inhoudsopgave (2003)

01 B. Andeweg J. de Jong (2003) Inleidingstechnieken van ministeriële speechschrijvers (pp.7-19)

02 A. Arts A. Maes L. Noordman C. Jansen (2003) De rol van overspecificatie in instructieve teksten (pp.20-32)

03 M. Bax N. Streekstra (2003) Beleefdheidsverschijnselen in een zeventiende-eeuwse correspondentie (pp.33-44)

04 J. Berenst (2003) Begripsbewaing in gesprekken met kleuters (pp.45-57)

05 W. Blokzijl B. Andeweg (2003) De effectiviteit van tekstdia’s bij presentaties (pp.58-70)

06 A. Bolt W. Spooren (2003) De complexiteit van naamwoordstijl – de gesubstantiveerde infinitief experimenteel onderzocht (pp.71-82)

07 A. Braet (2003) Exordiale en peroratieve argumentaties in de klassieke retorica en de moderne praktijk (pp.83-91)

08 P. Cuvelier (2003) Mondialisering op basisniveau, verschuivingen in talige interactie (pp.92-105)

09 S. Decorte J. de Jong B. Andeweg (2003) Eigen roem stinkt – of niet – een onderzoek naar het benadrukken van de eigen deskundigheid in de opening van speeches (pp.106-117)

10 F. H. van Eemeren B. Garssen B. Meuffels (2003) Het is vervelend en dus niet waar – oordelen over ad consequentiam-drogredenen (pp.118-123)

11 F.H. van Eemeren B. Garssen B. Meuffels (2003) Oordelen over de drogreden van het ontduiken van de bewijslast (pp.124-133)

12 F.H. van Eemeren P. Houtlosser (2003) Onder de vlag van redelijkheid (pp.134-144)

13 E.T. Feteris (2003) Teleologische argumentatie in een juridische context (pp.145-154)

14 E. Gerits J. Renkema (2003) Het stroomdiagram als rugge(n)steun – presentatievormen van complexe informatie in didactische teksten (pp.155-167)

15 K. Hendrickx (2003) Taaladvies door de (Belgische) Raad van State – correct of toegankelijk (pp.168-180)

16 B. Hendriks (2003) Dutch directness – het gebruik van verzoekstrategieen in het Engels door Nederlandse leerders van het Engels (pp.181-193)

17 H. Hoeken L. Hustinx (2003) De invloed van de voorbeeldgeschiedenis in een fondwervingsbrief op de toepassing van de eigen-schuldvuistregel in Nederland en Vlaanderen (pp.194-205)

18 J. Hornikx (2003) De relatieve frequentie van verschillende evidentietypen in Nederlandse en Franse persuasieve voorlichtingsbrochures (pp.206-217)

19 H. Jansen (2003) Redeneren op grond van tegenstellingen in een juridisch discussieperspectief (pp.218-226)

20 D. Janssen F. Jansen (2002) De waardering van positieve politenessstrategieen in Nederlandse afwijzingsbrieven (pp.227-237)

21 T. Janssen M. Braaksma M. Couzijn (2003) Hoe lezen leerlingen korte verhalen (pp.238-252)

22 J. Kleinnijenhuis (2003) Tekstrepresentatie in de taalbeheersing en de communicatiewetenschap (pp.253-269)

23 L. Kloet J. Renkema C. van Wijk (2003) Waarom foutloos schrijven – het effect van taalfouten op tekstwaardering, imago en overtuigingskracht (pp.270-279)

24 E.C.W. Krabbe (2003) De pragmatiek van deductieve zetten (pp.280-291)

25 J.A. van Laar (2003) Kritiek op dubbelzinnigheid (pp.292-302)

26 L. Lagerwerf R. Pin (2003) Niet verkeerd – ironie en sarcasme in advertenties – emotie versus begrip (pp.303-316)

27 M. Leijten (2003) De invloed van spraakherkenning op het schrijfproces van beginnende gebruikers – een casestudy (pp.317-329)

28 D. Van De Mieroop (2003) De wisselwerking tussen eigen en institutionele identiteit (pp.330-342)

29 M. van Mulken R. van Enschot-van Dijk H. Hoeken (2003) Woordspeling en waardering – de waardering voor verschillende typen woordspeling in advertentieslogans (pp.343-354)

30 H. van Oostendorp (2003) Communicatie bij computer-ondersteund collaboratief werken – de rol van iconen en chatboxen (pp.355-363)

31 H. Pander Maat (2003) Van tekst naar informatie – niveaus van intentionele coherentie (pp.364-375)

32 H.J. Plug (2003) ‘Kennelijk wordt bedoeld’ – een optimale interpretatie van juridische argumentatie (pp.376-384)

33 M. Raedts F. Daems L. van Waes (2003) Weten onervaren schrijvers wat ze kunnen en kunnen ze wat ze weten (p.385-394)

34 A. van Rees (2003) Indicatoren van dissociatie (pp.395-403)

35 D. Schackman N. Ummelen R. Cozijn F. Maes (2003) Het effect van informatiestructuur op taakefficiëntie en -effectiviteit bij intranetgebruikers (pp.404-415)

36 P.J. Schellens L. Lagerwerf (2003) Principes in pragmatische argumentatie – een analyse van de discussie over biotechnologie en voedsel (pp.416-427)

37 F. Snoeck Henkemans (2003) Indicatoren van complexe argumentatie (pp.428-436)

38 W. Spooren M. Arwert (2003) Guilt-appeals in fondswervingsbrieven (pp.437-450)

39 A. Vaessen R. Elling (2003) De invloed van het referentiekader op het beoordelend lezen (pp.451-462)

40 W. Veltman B. Andeweg J. de Jong (2003) Alleen het gesproken woord telt – in hoeverre en waarom sprekers afwijken van speechteksten geschreven door professionele speechschrijvers (pp.463-475)

41 S. Verbrugge L. Peeters K. Dieussaert W. Schaeken W. Van Belle (2003) Typen motiveringen bij het beoordelen van redeneringen (pp.476-488)

42 I. van der Wacht C. van Wijk P. van der Wijst (2003) Rijden onder invloed van billboards (pp.489-499)