VIOT-bundel 1981

Steehouder, M.F., & Jansen, C.J.M. (Eds.) (1981). Taalbeheersing 1981: Lezingen op het VIOT-taalbeheersingscongres op 8, 9 en 10 september 1981 aan de Technische Hogeschool Twente. Enschede: VIOT.

00 Inhoudsopgave

01 Fr. Daems (1981) Argumentatievaardigheid van jongeren (pp.1-6)

02 C. Jansen M. Steehouder (1981) Een taalverkeersprobleem de voorlichting over individuele huursubsidie (pp.7-19)

03 I. Pauw (1981) Taalexpressie als taalvaardigheid I (pp.20-32)

04 P. van Lint (1981) Taalexpressie als taalvaardigheid II (pp.33-40)

05 G. Verhoeven (1981) Is dit een spelfoud of een versgissing (pp.41-49)

06 J.H.L. de Vries (1981) Problemen met publiekgerichtheid (pp.50-53)

07 D.H. Lammers (1981) Het nut van wetenschappelijke kennis voor de praktijk van het taalbeheersingsonderwijs (pp.54-56)

08 L. Lentz (1981) Taalbeheersingsonderzoek – van meet af aan betrokken op de onderwijspraktijk en in een interdisciplinair samenwerkingsverband (pp.57-61)

09 W. Herrlitz (1981) Ueber Grammatik reden (pp.61-67)

10 A. Braet (1981) Hoe procedurisch is de klassieke retorica (pp.68-76)

11 B. Andeweg W. Mulders (1981) Naar een schrijversvriendelijker onderwijs (pp.77-87)

12 M. Baeyens F. Jansen H. Schakenbos (1981) Een foutenanalyse van schrijfprodukten (pp.88-95)

13 E.T. Woudstra (1981) Begrijpelijkheid van wetten (pp.96-102)

14 L. Beheydt (1981) Taalvaardigheid en taalmaten (pp.103-109)

15 F. Balk-Smit Duyzentkunst (1981) Normaal funktioneel heil (pp.110-113)

16 M. Henket (1981) Juridische argumentatie (pp.114-118)

17 E.C.W. Krabbe (1981) Was is en waarvoor dient een dialogische logica (pp.119-125)

18 H. Pander Maat (1981) De rol van algemene evidenties in gesproken argumentaties (pp.16-135)

19 P.J. Schellens (181) Wel of geen spoorlijn door de Oostvaardersplassen (pp.136-150)

20 M. Bax (1981) Taalgebruiksverschijnselen bij het aanvaardbaar maken van oordeelsuitspraken in spontane interactie (pp.151-160)

21 T. van Dijk (1981) Cooperatie (pp.161-165)

22 M.A. Haft-van Rees (1981) De interpretatie van de illocutionaire strekking van een uiting (pp.166-170)

23 M. Komter (1981) Onderhandelen over de motivatie van de sollicitant (pp.171-178)

24 J. Moennink (1981) De fundamentele aard van hoorderssignalen (pp.179-187)

25 D. Springorum (1981) Patroniserend taalgebruik in het ziekenhuis (pp.188-193)

26 G. Beukhof J.M. Pieters (1981) Instructie van verbale informatie (pp.194-200)

27 T. van der Geest (1981) Psychologische aspecten van taalwetenschappelijk onderzoek (pp.201-210)

28 K.A. Maat (1981) Procedures van het onderzoek naar taalvaardigheden (pp.211-216)

29 H. van Oostendorp W. Meijboom (1981) Effecten van het sturen van aantekeningen maken (pp.217-225)

30 A. Welschen (1981) Syntactische complexiteit als produktkenmerk en cognitieve aspecten van het schrijfproces (pp.226-241)